Kraftfulla samtal

Coachning är ett nytt ord för meningsfulla samtal som förflyttar dig i tankar och handling. Metoden är släkt med mentorskap, motiverande samtal (MI) och filosofisk praxis. De samtal jag leder, vare sig det rör sig om enskild coachning eller samtal i grupp, präglas av…

Tillit

Du behöver trygghet för att våga tänka nytt och beträda ny mark. Enskilda samtal eller samtal i grupp kan vara ett stöd i en sådan process. Här får du lov att vara dig själv och dela erfarenheter, tankar och känslor under de bästa betingelserna. Förutsättningen är att du känner dig respekterad och att det finns tydliga ramar, inte minst konfidentialitet. Mitt ansvar är att skapa en samtalston som gör det möjligt att behandla allvarliga frågor utan att det känns för tungt. Det är att skapa den nödvändiga tryggheten, tilliten och energin i rummet som gör det möjligt att tänka nytt.

Ökad begriplighet

Lusten och möjligheten att påverka situationen du befinner dig i beror till stor del på din förståelse av den. Det är viktigt att dela iakttagelser och perspektiv, att identifiera betydelsefulla detaljer och formulera välgrundade tolkningar. Vilka mönster ser du i ditt ledarskap? Vilka händelser eller prestationer tillmäts betydelse i din organisation, av vem och varför? Kritisk distans är viktigt och likaså nyfikenheten att testa alternativa tolkningar, speciellt i komplexa sammanhang. Ju mer begriplighet desto mer hävstång.

Stärkt aktörskap

Det är du som äger frågan och kan avgöra vilken väg framåt är bäst för dig och din verksamhet. Men du behöver tid och rum för reflexion. Du behöver också en samtalspartner som hjälper dig att tänka långt och djupt – att se möjligheter där du tidigare bara såg problem. Kraftfulla samtal stärker ditt ägandeskap, utmanar dig i dina förutfattade meningar och sporrar dig när du skrider till handling.

Tydlig återkoppling

Du kan också behöva tydlig feedback. Återkoppling kan ge dig värdefull information om hur andra tolkar ditt förhållningssätt, tankar, planer och initiativ. I en grupp kan ömsesidig feedback rensa luften, stärka sammanhållningen och förbättra den interna kommunikationen vilket i sin tur kan leda till ökad effektivitet. Att ge feedback är dock en svår konst som kräver timing, välvilja, rättvisa, omdöme och tydliga förhållningsregler. Mitt ansvar är att feedback används på rätt sätt, i rätt tid och i rätt syfte.

Alla samtalsserier, vare sig det rör sig om enskild coaching, samtal i grupp eller konfliktlösning, skräddarsys efter behov och syfte.

[+]
Axel Carlberg

Stora Algatan 10
22350 Lund

Telefon: 0705614616
E-post: axel.carlberg@upspring.se


Hemsida & Design av Intendit Webbyrå