Etik

"All things are rooted in a Yes and a No." - Paul Tillich

Ordet etik syftar på tre olika frågor:

1) den kritiska reflexionen kring hur vi bör agera
2) de samlade värderingar som anger vad som är viktigt
3) konsten att omsätta dessa värderingar i praxis

I mitt arbete som etiker arbetar jag med alla dessa tre aspekter, oftast i situationer av komplexitet och konkurrerande värden.

Här följer exempel av pågående eller avslutade uppdrag gällande etik.

 • Coachning kring etik och ledarskap
 • Reflektionsgrupp/program för högre chefer kring praktisk vishet/klokhet
 • Konsultuppdrag kring framtagning av värdegrund för verksamhet
 • Konsultuppdrag kring klargörande och tillämpning av värdegrund
 • Etiskt mentorskap för specialiserade forskare inom biomedicin
 • Utbildning av specialistläkare i etiska frågor kring livets slut
 • Samtalsgrupper om suicidprevention inom psykiatri
 • Etikprövning av forskningsprojekt inom biomedicin
 • Forskning kring socialisering av vetenskap och teknologi i utvecklingsländer
 • Forskning kring läkaretiken och patientens ställning i vården
 • Etisk rådgivning för internationellt forskningskonsortium
[+]
Axel Carlberg

Stora Algatan 10
22350 Lund

Telefon: 0705614616
E-post: axel.carlberg@upspring.se


Hemsida & Design av Intendit Webbyrå